CV

Oladalens Venner er en ideell forening som har som formål å ivareta krigshistorien på Helgeland deriblant gjennom å ivareta krigsminnesmerket i Oladalen og gjennom drift av det krigshistoriske museet i Mosjøen.

Oladalens Venner ble stiftet i 2003 og vi har hatt mange prosjekter frem til nå.

 

·         I 2004 ble krigsminnesmerket i Oladalen satt opp. «Oladalshytta» var hovedkvarter for kompani Linge på Helgeland. Til denne hytta er det årlig marsjer med foredrag.

·         I 2010 ble dokumentarfilmen/ DVD «Tilbakeblikk – Motstandskamp på Helgeland 1941 – 1944 gitt ut.

·         I 2011 lanserte Oladalens Venner boka «Rapport fra kaptein Sjøberg - Majavasstragedien»

·         I 2012 ble boka trykt opp i nytt opplag pga stor interesse og etterspørsel.

·          2012 gav Oladalens Venner ut lydbøkene/CD «Minner fra krigstiden»

·         I 2014 startet vi opp vårt eget museum med navn Helgeland hjemmefrontmuseum med tilholdssted på Skjervengan i Mosjøen.

·         Høsten 2014 blir boka «Lorentz Langaas» – Under kaptein Sjøbergs kommando» gitt ut.

·         2017 fikk vi Kulturprisen av Vefsn Kommune.

 

·         I tillegg har vi hatt mange foredrag i Nordland, Nord – Trøndelag og i Sverige. Også foredrag for skoleklasser blir gjennomført hvert år.

·         Vi har også siden oppstarten drevet med innhenting av krigshistoriske arkiver i Norge, Sverige, Storbritannia og Tyskland. Dette er et arbeid som pågår kontinuerlig.

 

 

Oladalens Venner er basert på dugnadsaktivitet

 

Hilsen

Oladalens Venner


Oladalens Venner er en ideell forening som ble stiftet 15.mai 2003.
Foreningen kom i gang for å gjenreise en av hyttene som brente ned den 9. juni 1944 i Oladalen i Lomsdal/Visten nasjonalpark i Vefsn.
Ved at hytta ble bygd er det bedre muligheter for å ta vare på den lokale krigshistorien gjennom forvaltning av denne hytta og andre tiltak. 

Motstandskampen i krigsårene på Helgeland var omfattende. Den krevde mange liv, mye smerter og savn for de etterlatte. Denne innsatsen for frihet og fred bør vi ha med oss framover, og gi videre til nye generasjoner!
Hytta i Oladalen ble ”innviet” den 9. juni 2004 med svært mye folk tilstede. Været var utmerket og de fleste fikk vel et minne for livet.
Her på hjemmesida til Oladalens Venner vil du finne mye informasjon som bør kunne gi inspirasjon til mer utdypning og innsikt i hva som ble utført i krigsårene 1940-45.

Oladalens Venner har også eget museum, Helgeland hjemmefrontmuseum som ligger i game Skjervengan leir i Mosjøen.

 Vi også egen face - book side: Helgeland hjemmefrontmuseum